BEKJEMPER DEN VERDENSOMSPENNENDE
EPIDEMIEN AV STOFFMISBRUK

Stoff er mer enn bare enda et sosialt problem. Rundt 210 millioner mennesker – fra alle lag av samfunnet – bruker ulovlig stoff. Nesten 200 000 dør hvert år som følge av stoff.

De fleste ofrene er blant de unge. Hvert tolvte sekund eksperimenter nok et skolebarn med ulovlig stoff for første gang. Bruken av stoff i denne aldersgruppen har økt jevnt gjennom det siste tiåret, og barn blir utsatt for stoff i stadig yngre alder.

210
MILLIONER
BRUKER
ULOVLIG
STOFF
hvert år

Fordi stoffmisbruk er et globalt problem, krever det en global løsning, og Scientology Kirken har utviklet et slikt initiativ – programmet Sannheten om stoff. Kirken har gjort programmet tilgjengelig og anvendelig for hvem som helst hvor som helst, og er nå et av verdens mest omfattende ikke-statlige informasjonsprogrammer om stoff og initiativer om forebygging av bruk. Det er grunnet på studier som viser at når barn og unge blir gitt sannheten om stoff – hva de egentlig er og hva det gjør – faller bruksratene i tilsvarende grad.

Med det for øye går scientologer i fremste rekke med verdensomspennende tiltak for å bringe Sannheten om stoff sine undervisningsmaterialer til millioner, gjennom myndighetsorganer, samfunnsgrupper og utdanningsinstitusjoner – gratis.

Den første innsatsen i stor stil med forebygging av stoffmisbruk fra Kirken og dens medlemmer, begynte midt på 1980-tallet med en europeisk grasrotbevegelse: «Si nei til stoff, si ja til livet». Samtidig hevet scientologer i De forente stater folks bevissthet med initiativet: «Vis veien mot et stoffritt USA». Sent på 1990-tallet produserte scientologer i Europa en serie ungdomsorienterte hefter med de oppriktige faktaene om farene ved stoff. De fikk slik stor etterspørsel at Kirken begynte å utgi dem internasjonalt.

Siden da har Kirken sponset utdeling av millioner av hefter, informasjonssedler og plakater, og tusenvis av aktiviteter om informasjon om stoff i lokalsamfunn, skoler, kirker og på arbeidsplasser.

Foundation for a Drug-Free World (Stiftelsen for en stoffri verden), en ikke-statlig allmennyttig forening, ble dannet i 2006 for å tjene som hoveddistributøren for undervisningsmaterialer og for å utvikle nye materialer til å møte utfordringen med de kontinuerlig skiftende stoff-trendene.

Stiftelsen har i dag oppsyn med kampanjen Sannheten om stoff og koordinerer et internasjonalt nettverk av frivillige som er brakt sammen av sitt felles formål om å skape en stoffri verden.