SCIENTOLOGY-PRESTER

De personene som er utdannet i å levere Scientology-seremonier og annen åndelig veiledning, kalles prester. Det er en forutsetning å ha permanent sertifisering som auditør for å bli ordinert prest, men man må ikke ha denne sertifiseringen for å bli offisielt ordinert i Scientology Kirken.

Prestens trening

For å bli ordinert som Scientology-prest må man gjennomføre et treningsprogram, som ikke kun omhandler Scientology-religionen, men også inkluderer en forståelse av alle de store religionene i verden. Prester under trening vil lære å levere alle Scientology-seremonier, samt andre prestegjerninger og vil bli offisielt ordinert i Scientology Kirken.

Presten

I en Scientology Kirke er presten en offisiell stilling. Det er den personen som holder søndagssamlinger og leder offisielle seremonier. Presten yter også hjelp til scientologer på et mer personlig plan. Det er velkjent blant scientologer at hvis personlige problemer står i veien for deres framgang opp Broen og det tilsynelatende ikke er noen utvei, står presten alltid til disposisjon med råd og veiledning.