PRESTELIGE TJENESTER

En Scientology-prest spiller en rolle som både er tradisjonell og totalt utradisjonell. Det er tradisjon at mye av arbeidet hans er viet til å hjelpe den svake, den fremmedgjorte og den ulykkelige.

Men det utradisjonelle består i at han er i stand til å gjøre mer enn bare å utvise sympati og medfølelse alene basert på alminnelig sunn fornuft og tro. Med de verktøyene som L. Ron Hubbard har gitt oss, kan han virkelig bedre tilstandene deres.

Noen av de forskjellige prestelige tjenestene tilgjengelige i Scientology er: