EKTESKAPSRÅDGIVNING

Et lykkelig ekteskap danner grunnlaget for en lykkelig og sunn familie. Når et par opplever ekteskapelig splid, involverer det ikke bare dem selv – det har alvorlige virkninger på deres barn og andre familiemedlemmer. Enhver Scientology-prest kan hjelpe dem med å arbeide seg gjennom problemene sine og bygge opp et ennå sterkere fundament enn det som tidligere eksisterte.

Scientology ekteskapsrådgivning utgjør en nøyaktig prosedyre for å avhjelpe ekteskapelige problemer. Det tar fatt i roten til alle slike vanskeligheter: overtredelser av parets tidligere inngåtte moralske kodeks, som nå hemmer kommunikasjon deres.

Ekteskapsrådgivning i Scientology gjenskaper ikke bare kommunikasjonen, men fører også til en oppblomstring av affinitet og realitet. Ved å bruke disse teknikkene, har Scientology-prester med hell reddet tusenvis av ekteskap.