DEN EMOSJONELLE TONESKALAEN

Et annet verktøy, hentet fra tekstene i Scientology og alminnelig brukt i dagliglivet, er toneskalaen over emosjoner. Toneskalaen plasserer emosjoner i en nøyaktig oppadgående eller nedadgående rekkefølge. Den er oppstilt på bakgrunn av mangfoldige timers omhyggelig testing og observasjon. Før Hubbards undersøkelse av dette emnet, var emosjoner noe vi alle led under eller nøt, men aldri riktig forstod.

Har du noensinne forsøkt å få en som sørger over et nylig tap, i bedre humør med et oppmuntrende ord? Reaksjonen er som regel et nytt utbrudd av tårer.

Eller har du kjent noen, hvis holdning og reaksjon på livet er kronisk apati, likegyldig hva som foregår rundt ham? Han ser ut til å ha god helse, en kjærlig familie og en misunnelsesverdig jobb, men alt er likegyldig for ham. Han er bare ikke interessert.

Toneskalaen belyser presist hva som skjer med slike mennesker, og hvordan man best kan kommunisere med dem og hjelpe dem.

Man kan finne seg selv eller enhver annen person på toneskalaen, og slik finne ut hvordan man ved hjelp av Scientology, best kan få personen høyere opp på skalaen, hvor økt beingness, dyktighet, selvaktelse, ærlighet, velvære, lykke og andre ønskverdige egenskaper kommer til uttrykk.