TONESKALAEN

Toneskalaen nedenfor er en numerisk skala (skalert til å vise relativ posisjon). De fleste følelsesmessige toner en person opplever kan finnes et sted på denne skalaen.

40.0 Avklaret væren
30.0 Postulater
22.0 Spill
20.0 Handling
8.0 Begeistring
6.0 Estetikk
4.0 Entusiasme
3.5 Munterhet
3.3 Sterk interesse
3.0 Konservatisme
2.9 Mild interesse
2.8 Tilfredshet
2.6 Uinteressert
2.5 Kjedsomhet
2.4 Monotoni
2.0 Antagonisme
1.9 Fiendtlighet
1.8 Smerte
1.5 Sinne
1.4 Hat
1.3 Motvilje
1.2 Ingen sympati
1.15 Uuttrykt motvilje
1.1 Skjult fiendtlighet
1.02 Engstelse
1.0 Frykt
0.98 Fortvilelse
0.96 Skrekk
0.94 Følelsesløs
0.9 Medlidenhet
0.8 Blidgjøring
0.5 Sorg
0.375 Gjøre bot
0.3 Fortjener ikke
0.2 Selvfornedrelse
0.1 Offer
0.07 Håpløs
0.05 Apati
0.03 Ubrukelig
0.01 Døende
0.0 Kroppens død