MENNESKETS DELER

Først er det selve kroppen. Kroppen er menneskets organiserte fysiske konstruksjon eller substans, enten den er død eller levende. Den er ikke personen selv.

Så er det sinnet, som grunnleggende sett består av bilder.

Til sist og viktigst er det thetanen.Thetanen er ikke en ting. Den er skaperen av ting.

Av de tre delene av Mennesket er thetanen naturligvis viktigst. For uten thetanen ville det ikke eksistere noe sinn eller være noe liv i kroppen. Mens uten en kropp eller et sinn er det fremdeles aktivitet og liv i thetanen.