SCIENTOLOGY-RELIGIONEN

Takket være vitenskapelige og tekniske framskritt gjennom de siste hundre årene, er de fleste mennesker i dag materielt sett rikere enn sine forfedre. Men ifølge deres egne utsagn har livskvaliteten ikke holdt tritt med deres materielle framgang.

Faktisk kan man si at folk tidligere var lykkeligere og mer tilfredse. Enkelte mennesker blir engstelige av materiell overflod og føler en nagende frykt for at enten noen andre, eller en alt for tidlig død, vil frata dem deres dyrekjøpte anskaffelser. Andre finner det lettere å se døden i øynene enn et liv i slaveri ved samlebåndet, mens det store flertallet på mindre dramatisk vis lever et liv i stille fortvilelse.

I dette nye årtusenet har de fleste reelt ikke styr på de faktorene som styrer tilværelsen deres. Men for å si det rett ut, hvis de hadde hatt en større forståelse av seg selv og sine medmennesker, ville de ha vært i stand til å forbedre sine livsvilkår og dermed få en lykkeligere tilværelse.

Dette er derfor Scientologys formål: å gjøre det mulig for menneskene å forbedre sin lodd i livet gjennom økt forståelse.