FØRST DIANETICS, SÅ SCIENTOLOGY

Kilden til og grunnleggeren av Scientology-religionen er L. Ron Hubbard, som viet sitt liv til å finne svar på spørsmål som har plaget Menneskeheten i årtusener. Hubbards intellektuelle energi, hans nysgjerrighet og grenseløse eventyrlyst, gav ham inspirasjon til å søke – selv da han var en ung mann.

De første resultatene av forskningen hans, førte imidlertid ikke til Scientology, men til et annet emne: «Dianetics». Ordet Dianetics stammer fra det greske ordet dia, som betyr «gjennom», og nous, som betyr «sjel», og er definert som «hva sjelen gjør med kroppen».

Dianetics var L. Ron Hubbards første gjennombrudd. Og det var hans opprinnelige oppdagelser på dette området, som førte til flere oppdagelser og den nøyaktige isoleringen av selve kilden til livet.

Mennesket har ikke en ånd. Det er en ånd. Det har et sinn og det har en kropp. Dianetics beskjeftiger seg med sinnets og åndens innvirkninger på kroppen. Dianetics beskjeftiger seg med og håndterer de virkningene sjelen har på kroppen, og bidrar dermed til å skaffe lettelse for uønskede følelser og fornemmelser, tidligere uhell og skader, samt psykosomatiske sykdommer (lidelser skapt eller forsterket av mentalt stress).

Scientology er tatt fra det latinske scio, som betyr «å vite i ordets fulleste betydning», og det greske ordet logos, som betyr «studiet av». Scientology betyr bokstavelig talt «å vite hvordan å vite». Scientology i seg selv defineres som studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv.

Scientology beskjeftiger seg med det åndelige vesenet og øker direkte dets bevissthet og evner. Slik blir det i sterkere og sterkere grad i stand til å overvinne de negative faktorene som hemmer det.