VOKSENDE ÅNDELIG BEVISSTHET

Livet har hatt en tilbøyelighet til å påtvinge individet bestemte verdier. Presset fra tilværelsen har hatt en tendens til å fastlåse individets oppmerksomhet, i den grad at dets bevissthet om seg selv og omgivelsene har blitt kraftig forminsket.

Med en lavere åndelig bevissthet følger problemer, vanskeligheter med andre mennesker, sykdom og ulykkelighet.

Scientology har som mål å snu denne forminskningen i bevissthet og så å si få personen til å våkne opp. Etter hvert som man blir mer og mer bevisst, øker ens evner og man blir i stand til å forstå flere ting, og dermed bedre i stand til å håndtere livet sitt.

Scientology inneholder altså løsninger på tilværelsens problemer. Sluttresultatet er økt bevissthet og åndelig frihet for den enkelte og rehabilitering av ens iboende anstendighet, styrke og evner. Scientology oppnår disse målene på rutinemessig basis, hver eneste dag, over hele verden.