SCIENTOLOGY KIRKENS FØRSTE TID

Med utgivelsen av Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet, den 9. mai 1950 begynte en nasjonal bevegelse. Ved sommertid strømmet mennesker som hadde lest Dianetics til L. Ron Hubbards hjem i Elizabeth, New Jersey. De ville vite mer. De ønsket å bli mer kyndige i Dianetics-auditering. Og med denne etterspørselen henvendte fire personer (en advokat, en forelegger, en lege og en ingeniør) seg til Hubbard for å danne Hubbard Dianetics Research Foundation (HDRF). Med hans samtykke ble stiftelsen dannet i Elizabeth.

Idet den opptrådte på New York Times bestselgerliste 26 uker i trekk, skapte Dianetics en storm av interesse på tvers av USA, hvilket krevde at ytterligere fire stiftelser måtte opprettes i USA hvor studenter ble utdannet i Dianetics.

Gjennom sine fortsatte studier av sinnet fant Hubbard seg selv, i slutten av 1951, i ferd med å studere den menneskelige ånden for å besvare spørsmålet om hvem eller hva som styrte sinnet. Med denne grunnleggende og elementære oppdagelsen av den menneskelige ånden var et nytt emne blitt grunnlagt: Scientology.

Grupper av studenter fra hele verden reiste til Phoenix, Arizona, hvor Hubbard underviste og holdt foredrag om emnet Scientology. Som følge av dette, dannet de studentene som vendte tilbake til sine områder, Scientology-grupper ikke bare i USA, men i England, Australia, Frankrike, Tyskland, New Zealand og Sør-Afrika.

Ettersom den menneskelige ånden i virkeligheten hører til religionens område, dannet en gruppe scientologer i Los Angeles den første Scientology Kirken i februar 1954. I midten av det neste tiåret fantes det over et dusin Scientology Kirker i fem land, i tillegg til snesevis av Scientology-grupper i dusinvis av land.