SCIENTOLOGY KIRKENS VEKST

Gjennom mer enn 50 års forskning oppdaget L. Ron Hubbard svært mange grunnleggende sannheter om livet, noe som førte til utviklingen av Scientology og den påfølgende veksten i Scientology-religionen.

Det sier mye om sannhetene som Scientology inneholder, at bevegelsen nå etter mindre enn to generasjoner blomstrer i alle verdensdeler og har tusenvis av kirker, misjoner og grupper, og dermed daglig innvirker på millioner av menneskeliv. Scientologer kommer fra alle samfunn: forretningsfolk, husmødre, studenter, kunstnere, kjendiser, arbeidere, intellektuelle, soldater, leger, politibetjenter, osv.

Siden scientologer hele tiden er involvert i verden omkring seg, deler de naturligvis det de har lært i Scientology med andre. Når disse andre ser at Scientology kan ha relevans også i deres liv, blir også de interessert i hva Scientology kan tilby dem. Og på den måten vokser Scientology i store trekk slik som enhver annen stor religion i historien, fra menneske til menneske, mens den bringer kunnskap, visdom og håp om en bedre tilværelse.

Millioner av mennesker vet at livet kan bli verdt å leve med Scientology – at mennesket kan leve et rikt og helt liv i harmoni med andre – at verden kan bli et lykkeligere sted.

Scientologer arbeider hver dag for å skape en slik verden, og andre som deler denne drømmen slutter seg til. Det at Scientology har en så uomtvistelig relevans for livet til disse millionene, sikrer at den vil fortsette å eksistere i samfunnet vårt. Millioner og atter millioner vil slå følge i denne søken etter å skape en bedre verden.