ENGRAMMER

Det reaktive sinnet oppbevarer ikke erindringer slik vi kjenner dem. Det oppbevarer spesielle typer mentale inntrykksbilder, som kalles engrammer. Disse engrammene er et komplett opptak ned til minste nøyaktige detalj av alle persepsjonene som var til stede i en periode med hel eller delvis «bevisstløshet».

Her er et eksempel på et engram: En kvinne slås i gulvet av et slag i ansiktet. Hun blir «bevisstløs». Hun sparkes i siden og blir fortalt at hun er en bedrager, at hun er et dårlig menneske og alltid ombestemmer seg. En stol velter mens dette pågår. Vannet renner i springen på kjøkkenet. En bil kjører forbi ute på gaten.

Engrammet inneholder et fortløpende opptak av alle disse sanseinntrykkene.

Problemet med det reaktive sinnet er at det «tenker» i identiteter – det ene er identisk med det andre.

Regnestykket er A=A=A=A=A. Det reaktive sinnets beregning ut fra dette engrammet ville være: Smerten fra sparket er lik smerten fra slaget, er lik stolen som velter, er lik bilen som passerer, er lik vannkranen, er lik det at hun er en bedrager, er lik det at hun er et dårlig menneske, er lik det at hun ombestemmer seg, er lik stemmeklangen hos mannen som slo henne, er lik følelsene, er lik en bedrager, er lik en rennende vannkran, er lik smerten fra sparket, er lik organisk fornemmelse i området hvor hun ble sparket, er lik stolen som velter, er lik å ombestemme seg, er lik ... Men hvorfor forsette? Hver eneste persepsjon i dette engrammet er lik hver eneste av de andre persepsjonene i dette engrammet.

Les «Å vekke» engrammet for å finne ut hvordan disse erfaringene påvirker en person.