LØSNINGEN PÅ DET REAKTIVE SINNET

Etter oppdagelsen av det reaktive sinnets eksistens og dets engrammer, utviklet L. Ron Hubbard meget presise teknikker til å gjøre noe med det. Disse teknikkene er effektivt i stand til å «slette» innholdet i det reaktive sinnet, og fjerne den muligheten slike opptak har for å påvirke et menneske, uten at det er klar over det.

Videre gjør de disse hittil skjulte minnene tilgjengelige for personen, som minner i det analytiske sinnet. Disse teknikkenes effektivitet – som i mange tilfeller er forbløffende – er blitt dokumentert gjennom et meget stort antall casehistorier, i løpet av over et halvt århundres anvendelse.