TIDSSPORET

Det fortløpende opptaket av mentale inntrykksbilder, som samles opp gjennom et individs liv, kalles tidssporet. Tidssporet er en meget nøyaktig registrering av en persons fortid.

I grove trekk kunne tidssporet sammenlignes med en film, hvis den filmen var tredimensjonal, hadde 57 persepsjoner og kunne påvirke observatøren fullstendig.

Sinnet bruker disse bildene som grunnlag for beslutninger som fremmer overlevelse. Sinnets grunnleggende motivasjon er alltid overlevelse – selv i de tilfeller hvor personen ikke lykkes med en oppgave, eller hvor en person begår en feil.

Men når dette er tilfellet, hvorfor er det så ikke alle de handlingene sinnet dikterer, som fører til bedre overlevelse?

Hvorfor opplever folk noen ganger uforklarlig angst, tviler på sine egne evner eller fortsetter med å ha negative følelser som synes unødvendige i situasjonen?

For å besvare disse spørsmålene er det nødvendig å forstå sinnets deler.