CLEAR

Dianetics' mål er en ny tilstand for individet. Mennesket har gjennom alle tider søkt å nå denne tilstanden, men det er først med Dianetics at den har kunnet nås. Denne tilstanden kalles Clear. En Clear er en person som ikke lenger har sitt reaktive sinnet sitt, og som derfor ikke lider under noen av de negative effektene som dette sinnet kan forårsake.

En Clear har ingen engrammer som kan restimuleres og frata ham evnen til å foreta korrekte vurderinger ved å innføre falske og skjulte data.

Det å bli Clear styrker personens medfødte individualitet og kreativitet, og minsker på ingen måte disse egenskapene.

En Clear er følelsesmessig fri. Han kan tenke selvstendig. Han kan oppleve livet uten påvirkning fra restriksjoner som reaktivt dikteres av tidligere engrammer. Kunstneriske evner, personlig styrke og individuell karakter er alt sammen noe som hører til personens grunnleggende personlighet, og ikke til det reaktive sinnet.

En Clear har selvtillit, er glad og lykkes i alminnelighet både karrieremessig og sosialt. Det er en ytterst ønskverdig tilstand for enhver, og kan oppnås av praktisk talt alle. Faktisk har tusenvis av mennesker oppnådd tilstanden Clear, en levende anerkjennelse av hvor brukbare L. Ron Hubbards oppdagelser og den teknologien han utviklet er.