HVORDAN STØTTES SCIENTOLOGY KIRKER ØKONOMISK?

Av medlemmene sine, som hos alle andre kirker.

Noen kirker har et system med tiende. Andre krever at medlemmene betaler for kirkestolleie, religiøse seremonier eller -servicer. I Scientology Kirken donerer medlemme for auditering eller trening de ønsker å motta. Disse bidragene er hovedkilden til finansiell støtte til Kirken og finansierer alle kirkestøttede religiøse eller sosiale forbedringsaktiviteter. Det kreves ikke at scientologer skal betale tiende eller gjøre andre donasjoner.

Scientology har ikke flere hundre år med oppsamlet rikdom og eiendommer som andre religioner; den må bane seg vei i verden etter økonomien i dagens samfunn. Når man tar i betraktning omkostningene med å levere selv en time auditering, hvor det kreves høyt trente auditører, for ikke å nevne kostnadene med å vedlikeholde Kirkens områder, blir behovet for donasjoner åpenbart.

Kirken valgte donasjonsystemet som sin hovedfinansieringsmåte, fordi det er mest rettferdig. De som bruker Kirkens fasiliteter mest er de som bør bidra mest til vedlikeholdet. Selvfølgelig forventes det ikke donasjoner fra medlemmene som er i Kirken for å delta i forskjellige andre individuelle og menighetsrelaterte tjenester, som finner sted syv dager i uken – inkludert deltagelse i gruppeprossessing, lytting på innspilte foredrag av L. Ron Hubbard, lesing av skrifter i kirkens bibliotek, møter med andre medlemmer, mottak av rådgivning fra en prest eller deltagelse på søndagsandakter, bryllup, dåp og begravelser.

Scientologers donasjoner holder Kirken levende og fungerende, finansierer omfattende sosiale forbedringsprogrammer, gjør Scientology kjent for mennesker som kanskje ellers aldri ville hatt mulighet til å dra nytte av den, og hjelper til med å skape et trygt og hyggelig miljø for alle.