HVORFOR HAR SCIENTOLOGY PRESTER?
HVORDAN BLIR MAN SCIENTOLOGY-PREST?

I likhet med mange andre religioner har Scientology Kirken prester som gir Scientology-religiøse tjenester til kirkens menighetsmedlemmer. Man blir Scientology-prest ved å delta på og uteksamineres fra et foreskrevet utdanningspensum. Alle auditører forventes å bli ordinert som prest.