HVA FOREGÅR I EN SCIENTOLOGY KIRKE?

Scientology Kirker er levende aktivitetssentre. Hver Scientology Kirke leverer utallige religiøse tjenester og materialer, som personer kan bruke til å fortsette sine studier av Scientology med. Følgende gir et innblikk i en Scientology Kirke

Informasjonssenter for publikum

I området med informasjonssenter for publikum gir en rekke multimedia-presentasjoner svar på grunnleggende spørsmål om Scientology Kirkens aktiviteter i lokalsamfunnet og sosiale forbedringsprogrammer. Besøkende er velkomne til å utforske og lære om Dianetics, Scientology og Kirkens utstrekkende arbeid, i sitt eget tempo.

Testing

Blant de introduserende tjenestene som tilbys i enhver Scientology Kirke, er gratis testing. Med resultatene kan en person lære om seg selv og om områder hvor han kunne forbedre seg. Som svar leverer kirken en rekke introduksjonskurs for å hjelpe personer med å forbedre livene sine og forbedre tilstander.

Auditering (Prestelig veiledning)

Auditering fra det latinske audire som betyr «å høre eller lytte» er åndelig veiledning og en av de sentrale religiøse praksisene i Scientology-religionen. I den forstand benevnes presten som en auditør - som betyr «en som lytter.» Auditering består av en session bare med medlemmet og en auditør hvor den utdannede og kvalifiserte auditøren forbedrer personen med auditering. Auditering utføres også på forsamlinger med en gruppe personer som hjelpes av en Scientology-auditør. Dette kalles Gruppeauditering.

Alle Scientology Kirker har lokaler som er innrettet til denne åndelige veiledningen.

Trening

Trening er den andre sentrale religiøse praksisen i Scientology-religionen. 

L. Ron Hubbards skrevne og talte ord utgjør Scientology-religionens skrifter. Det er en doktrine i religionen at 50 prosent av den åndelige forbedringen, som kan oppnås i Scientology, kommer fra studiet og anvendelsen av skriftene. Scientologer studerer L. Ron Hubbards bøker, foredrag, filmer og andre skrevne materialer i kurslokaler som spesielt er innrettet til dette studiumet. Hvis man så inn i et kursrom i en kirke, ville man se studenter som studerte L. Ron Hubbards skrevne verker, lyttet til hans foredrag og anvendte de prinsippene de studerer.

Studenter på alle nivåer lærer Scientology-prinsipper ved å gå frem skritt for skritt i sitt eget tempo med etkontrollark Dette kontrollarket gir en sekvensmessig rettesnor om å lære et emne. Kontrollark inneholder leseoppgaver, øvelser og praktisk anvendelse for å sikre at studentene ikke bare kjenner teorien, men kan anvende materialet. Studiet av L. Ron Hubbards verker er ikke bare en fast del av en scientologs liv, det er en viktig komponent i hans åndelige fremgang.

Tekniske treningsfilmer

Utover L. Ron Hubbards skrifter og foredrag, utgjør hans tekniske treningsfilmer også en viktig del av Scientology-religionens skrifter og studeres av scientologer som en del av deres åndelige fremgang. L. Ron Hubbard skrev manuskrifter til 84 filmer om forskjellige aspekter av Scientology-religionen, fra introduserende til avanserte. Flere av hans foredrag ble også filmet og disse kan også ses i kirkene.

Scientologys religiøse tjenester og seremonier

I alle Scientology Kirker finnes et kapell til religiøse tjenester og seremonier

Hver søndag avholder presten religiøse samlinger som er åpne for alle. For én som er ny i Scientology, er dette en anledning til å få en introduksjon til religionen og ta første skritt mot forbedret åndelig bevissthet. For en scientolog er det muligheten til å få ny innsikt i og gjenbekrefte Scientologys religiøse prinsipper i en gruppesamling.

I likhet med enhver annen religion, har Scientology også bryllups- navngivnings- og begravelsesseremonier. Alle inkluderer en utpreget scientologisk bevissthet og bekreftelse av personer som åndelige vesener.

Fredag kveld er det gradueringer en annen Scientology tradisjon - et tidspunkt hvor medarbeidere i kirken og menighetsmedlemmer samles for å anerkjenne dem som har fullført auditerings- eller treningstrinn i den foregående uken.

På andre tidspunkter kan man gå inn i kirkesalen og se en gruppe som lytter til et innspilt foredrag av L. Ron Hubbard, et åpent hus for medlemmene og det lokale samfunnet eller et tverreligiøst møte. Kort sagt så tjener kirkesalen som et felles samlingssted for en rekke forskjellige funksjoner.

Samfunnsmessige og sosiale forbedringsprogrammer

Hver Scientology Kirke er et sentralt punkt hvor kirkens mange samfunnsmessige og sosiale forbedringsaktiviteter koordineres.

Kirken og dens medlemmer er engasjert i å hjelpe andre og yter derfor bistand gjennom en lang rekke aktiviteter. Disse programmene omfatter anti-stoff-kampanjer og initiativer til undervisning om menneskerettigheter samt sosiale forbedringsprogrammer som benytter L. Ron Hubbards teknologier til rehabilitering av stoffmisbrukere, lese- og skriveferdigheter, rehabilitering av kriminelle og moral. Gjennom Scientologys frivillige prester-programmet gir medlemmer nødhjelp i katastrofesituasjoner. Kirker tjener også som sentrale møtesteder for medlemmer og likesinnede lokalgrupper som scientologer slår seg sammen med.