JEG HAR HØRT AT SCIENTOLOGER GJØR GODE TING FOR SAMFUNNET. NOEN SPESIFIKKE EKSEMPLER PÅ DET?

Implisitt i Scientologys verdenssyn, ligger et mandat om å benytte sannhetene i Scientology til å heve menneskeheten spirituelt. Som konsekvens av det, etter hvert som Scientology vokser, så gjør de humanitære programmene scientologer støtter. Disse programmene omfatter nå:

Utover det har scientologer gjennom CCHR (Citizens Commission on Human Rights) dessuten belyst og arbeidet med å forby tvungen medisinering av skolebarn, psykiatriens brutalitet med elektrosjokk og lobotomi, samt biologisk krigføringeksperimenter.

Endelig var Kirken blant de opprinnelige forkjemperne for Freedom of Information Act (USA, dvs borgeres innsyn angående forvaltningens opplysninger) og andre lover om adgang til å beskytte offentlighetens interesse og gjøre slutt på myndighetenes krenkelser av menneskerettighetene.

Til slutt, Scientology Kirken og scientologer virker i overensstemmelse med Scientologys mål og drømmen om en «sivilisasjon uten sinnsykdom, uten kriminelle og uten krig, hvor den dyktige kan ha fremgang og ærlige vesener kan ha rettigheter, og hvor Mennesket er fritt til å heve seg til større høyder.»