HVA ER RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER?

Religious Technology Center (RTC) er en velgjørende religiøs organisasjon som ble dannet i 1982 for å bevare, opprettholde og beskytte Scientology-religionen, og er en av Scientology-religionens kirker.

Religious Technology Center (Senteret for religiøs teknologi) er den endelige kirkelige autoriteten vedrørende standarden og den rene anvendelsen av L. Ron Hubbards religiøse teknologier. RTC er ikke en del av kirkens ledelse og er ikke involvert i dens daglige anliggender.

RTC er i besittelse av Dianetics' og Scientologys vare- og servicemerker, som Grunnleggeren, L. Ron Hubbard, sjenket RTC i 1982. Tidligere overvåket L. Ron Hubbard selv religionens praksis og registrerte mange av religionens ord og symboler som vare- og servicemerker, så som «Dianetics» og «Scientology».

Disse registrerte varemerkene skapte et juridisk grunnlag for å sikre at Scientologys religiøse teknologier utøves presist ifølge skriftene, og ikke endres ved urettmessig tilegnelse eller ukorrekt bruk. De ga også en juridisk garanti mot at noen kunne tilby en endret eller ikke autentisk versjon av Dianetics eller Scientology, og samtidig framlegge det som om det var den riktige teknologien.

Det er RTC som gir Den internasjonale Scientology Kirken (CSI, Church of Scientology International) – religionens moderkirke – rett til å bruke varemerkene og til å gi alle Scientology Kirkene lisens til å bruke dem.

Så mens CSI tjener som moderkirke og er ansvarlig for den overordnede kirkelige ledelsen, dissemineringen, utbredelsen og forsvaret av Scientology-religionen og de forskjellige Scientology Kirkene, så er Religious Technology Center den endelige beskytteren av religionen. Mens det forventes av hver eneste Scientology-organisasjon og endog den enkelte scientolog, at de håndhever den standardmessige anvendelsen av Scientologys skrifter, så er RTC den endelige autoriteten vedrørende ortodoksi.

David Miscavige er styreformannen i Religious Technology Center.