HVORDAN FUNGERER SCIENTOLOGY?

Scientology-religionen gir svar på mange spørsmål om liv og død. Den omfatter en eksakt, nøyaktig kartlagt rute. I utviklingen av Scientology oppdaget L. Ron Hubbard en teknologi til å frigjøre menneskeånden og dermed gjøre det mulig for mennesket å virkelig kjenne seg selv. Han testet grundig alle fremgangsmåter og noterte seg de som viste seg å være best egnet til å frembringe ensartede, forutsigelige resultater. Disse fremgangsmåtene utgjør standard Scientology-teknologi. 

Gjennom anvendelse av Scientology-prinsipper og -teknologi i en auditeringssession, settes en person i stand til å fjerne barrierer og uønskede tilstander og slik bli mer seg selv. Etter hvert som personen gjør fremskritt, vil han ofte hjelpe andre på samme måte som han selv er blitt hjulpet.

I Scientology blir man kun bedt om å akseptere det som er virkelig for en selv. Man blir ikke påtvunget noen tro. Gjennom trening og prosessing finner han for seg selv ut svarene han søker i livet.