HVA ER KIRKEN FOR ÅNDELIG TEKNOLOGI?

Kirken for Åndelig Teknologi (CST, Church for Spiritual Technology) er et velgjørende religiøst selskap i California, dannet i 1982 for å bevare og arkivere Scientology-skriftene og på den måten sikre deres tilgjengelighet for fremtidige generasjoner. Det er en kirke i Scientology-religionen.

CST har også opphavsrettighetene til L. Ron Hubbards verker og gir lisens til å anvende dem. Etter å ha sørget for at hans familie var sikret med en beskjeden arv, donerte L. Ron Hubbard det meste av formuen sin til Scientology-religionen – ikke til noen enkeltpersoner. Til og med i dag har Scientology Kirken og Scientology-religionen goder av salget av L. Ron Hubbards bøker og foredrag.

CST er en selvstendig Scientology Kirke utenfor den internasjonale Scientology Kirkens hierarki. CST’s spesifikke plikt, som er enestående blant Scientology Kirkene, er å skape og vedlikeholde et arkiv av Scientology-skriftene til gavn for fremtidige generasjoner. Det er viktig for Scientology-religionen at dens skrifter bevares i all fremtid, slik at fremtidige generasjoner har de nøyaktige opprinnelige skriftene i sin helhet.

Til støtte for dette formålet er CST ansvarlig for den langsiktige bevaringen av L. Ron Hubbards skrifter og foredrag. Mens hver religion har sine arkiver hvorav noen er ganske omfattende og går to tusen år tilbake, er det intet som kommer i nærheten av den teknologien som brukes for å bevare L. Ron Hubbards verker. Kirken for Åndelig Teknologi bevarer Dianetics' og Scientologys skrifter og foredrag i over 135 tonn arkivmaterialer bestående av bøker, rustfrie stålplater og nikkelovertrukne innspillinger. Disse materialene er så blitt lagret i 2300 titankapsler for å sikre tidløs oppbevaring og overlevelse av Scientology-skriftene.