ER DET LIKHET MELLOM SCIENTOLOGY OG HYPNOSE, MEDITASJON, PSYKOTERAPI OG ANDRE MENTALE TERAPIER?

Det er ingen likhet. Det var faktisk som et resultat av L. Ron Hubbards forskning i hypnose og mange andre mentale behandlingsformer, at han innså behovet for praktiske svar på Menneskets problemer. I boken Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet beskriver han spesifikt hypnose og psykoterapi som farlige og upraktiske. Nesten alle andre metoder av påstått mental vitenskap bygger på prinsipper som står helt i kontrast til dem man finner i Scientology. Særlig psykiatri og psykologi behandler Mennesket som en «ting» som skal tilpasses, ikke som et åndelig vesen som kan finne svarene på livets problemer og som selv kan forbedre seg i helt utrolig grad.