HVILKEN ER DEN BESTE BOKEN Å LESE
FOR Å FÅ EN INTRODUKSJON I EMNET?

Dianetics: den moderne vitenskap om mental sunnhet, som gjentatte ganger har vist seg på bestselger lister, er den anbefalte begynnerboken. Dette er det avgjørende arbeidet som danner grunnlaget for Scientology.

Magasinet Publishers Weekly kalte Dianetics: den moderne vitenskap om mental sunnhet «muligens den best solgte ikke-kristne boken gjennom alle tider i Vesten» og tildelte Dianetics den prestisjetunge Century Award for å vare opp mer enn 100 uker på bestselgerlisten.

For de som er mer interessert i å starte med et bredt sammendrag av L. Ron Hubbards funn om Mennesket som åndelig vesen, er den første anbefalte bokenScientology: Tankens grunnbegreper.