HVA ER SCIENTOLOGYS BEGRAVELSESSEREMONI?

I betraktning av den Scientology-grunnsetningen at kroppen er dødelig, men at ånden er udødelig,og i betraktning av prestens rolle i å trøste de etterlatte, tjener en begravelsesseremoni til å avslutte syklusen med det avsluttede livet og fokusere på fremtiden. Det som er enda mer betydningsfullt, er at en Scientology-begravelsesseremoni hjelper den avdøde med å avslutte dette kapitlet av livet og bevege seg videre mot det neste.

Scientology er rik på kunnskap, som kan hjelpe en person å leve et lykkeligere, mer produktivt liv. Når det livet nærmer seg sin avslutning, kan religionen også hjelpe med å sikre at personen er i den best mulige tilstanden og blir hjulpet på vei til et nytt liv.

Det er sant at kropper blir utslitte og forgår. Men det er også sant at en person aldri gjør det. Scientology-begravelseseremonier anerkjenner denne sannheten, og formidler en dyp forståelse av menneskets natur.

Scientology-begravelsesseremonien feirer livet for den person som har forlatt kroppen sin. Venner og familie har mulighet til å si farvel, å anerkjenne og takke personen for hva han har gjort i dette livet, og å ønske ham alt godt når han beveger seg videre mot det neste. Seremonien er en gjenbekreftelse av den kunnskapen at vi er udødelige åndelige vesener.

Les en av Scientologys begravelsesseremonier.