HVA ER SCIENTOLOGYS BRYLLUPSSEREMONI?

Ekteskap er en hellig seremoni i nesten enhver religion og kultur. Den hellige forpliktelsen i et ekteskap danner grunnlaget for en stabil familie, en grunnleggende byggestein i ethvert samfunn. Slik utgjør de hellige løftene, som brud og brudgom har gitt, et grunnlag, ikke bare for deres egen forening i ekteskapet, men bidrar til samfunnet som et hele.

Scientologer anerkjenner ekteskapet som en del av Andredynamikken (av tilværelsens åtte Dynamikker). Andredynamikken omfatter sex, formering og barneoppdragelse.

Folk blir viet i ekteskap innenfor Scientology-religionen ved å bruke en av flere forskjellige bryllupsseremonier med varierende grad av formalitet. Hver av disse seremoniene omfatter tradisjonelle løfter om lojalitet og hengivenhet. Les en av Scientologys bryllupsseremonier.

Scientology-bryllupsseremonier utføres av en Scientology-prest med samme skikk og bruk for brylluper som i andre kirker: Bryllupsprossesjon, brudens foreldres tradisjonelle rolle, forlover, brudepike og den tradisjonelle plasseringet av respektive familier og venner. 

Frem for alt er Scientology-bryllup en gledelig feiring av det nye ekteskapet.

Scientology inneholder praktiske verktøy som kan hjelpe ethvert ekteskap eller forhold. Selve Scientology-bryllupsseremonien understreker de faktorene som kan sikre et suksessfullt forhold. Disse faktorene er affinitet, realitet og kommunikasjon – bestanddelene i forståelse. Dette er et grunnleggende prinsipp i Scientology.

Begrepet A-R-C er representert av en trekant. Scientologer henviser til det som ARC-trekanten (uttalt «A-R-C-trekanten»). Det første hjørnet i trekanten kalles affinitet. Ordet her brukes i betydningen «kjærlighet, å like eller enhver annen emosjonell holdning».

Det annet hjørne kalles realitet. Realitet kunne defineres som «det som later til å være». Det er, grunnleggende sett, enighet. Vi er enige med hverandre om hva som er virkelig og hva som ikke er virkelig.

Det tredje punktet er kommunikasjon. For å forstå sammensetningen av menneskelige forhold, er kommunikasjon viktigere enn affinitet og realitet.

Disse tre hjørnene i trekanten er innbyrdes avhengige, da man ikke kan heve eller senke det ene hjørnet uten å påvirke de andre. Med andre ord, hvis det er noen man ikke liker spesielt godt, og hvis det ikke er noe grunnlag for enighet, er det ingen kommunikasjon. Uten kommunikasjon og et visst grunnlag av emosjonell respons, kan det ikke finnes noen realitet. Uten et visst grunnlag for enighet og kommunikasjon, kan det ikke finnes noen affinitet.

Sett under ett, er affinitet, realitet og kommunikasjon bestanddelene i forståelse.

Dette kan umiddelbart ses som avgjørende for et nært forhold som et ekteskap. Hvis et ektepar opprettholder en høy grad av kommunikasjon og affinitet med hverandre, forbedrer de sitt ekteskaps eksistens (dvs. dets realitet). Hvis de faller ut av kommunikasjon med hverandre og ikke lenger har felles enigheter, vil deres følelser for hverandre forminskes og til slutt vil det ikke være noe ekteskap.

Grunnleggende prinsipper i Scientology som disse, gir paret praktiske opplysninger som hjelper dem i et suksessfullt forhold.