HVOR LANG TID TAR KURSTRENING?

Hvert kurs tar så lang tid som individet bruker på å gå gjennom kontrollarket i sitt eget tempo. Lengden av hvert kurs avhenger også av hvor mange timer man studerer per uke. I gjennomsnittet tar Scientology-trening alt fra noen dager (for en del av introduksjonskursene) til flere måneder (mer avansert trening).

Saint Hill Special Briefing-kurset som er en kronologisk studie av alle materialene i Dianetics og Scientology, tar tilnærmet et år når man studerer 40 timer i uken. Dette studiet gir scientologer hele den filosofiske og tekniske utviklingen av religionen, og er det mest omfattende treningskurset i Scientology.