HVA ER SCIENTOLOGY?

Scientology, utviklet av L. Ron Hubbard, er en religion som tilbyr en presis rute som fører til en komplett og sikker forståelse av ens sanne åndelige natur og ens forhold til seg selv, familien, grupper, Menneskeheten, alle livsformer, det materielle universet, det åndelige universet og Det høyeste vesen.

Scientology henvender seg til ånden – ikke til kroppen eller sinnet – og tror at Mennesket er langt mer enn et produkt av sine omgivelser, eller sine gener.

Scientology innbefatter en samling kunnskap som bygger på visse fundamentale sannheter. De viktigste av dem er:

Mennesket er et udødelig åndelig vesen.

Dets erfaring strekker seg et godt stykke forbi en enkelt livstid.

Dets evner er ubegrensede, selv om det på nåværende tidspunkt ikke er innsett.

Scientology anser at Mennesket grunnleggende sett er godt og at dets åndelige frelse avhenger av det selv, dets feller og dets oppnåelse av brorskap med universet.

Scientology er ikke en dogmatisk religion der man blir bedt om å akseptere alt ut fra tro alene. Tvert imot oppdager man for seg selv at prinsippene i Scientology er sanne ved å anvende dens prinsipper og observere eller oppleve resultatene.

Scientologys endelige mål er sann åndelig opplysning og frihet.