HVA ER FORSKJELLEN MELLOM SCIENTOLOGY OG DIANETICS?

Dianetics kommer fra det greske ordet dia «gjennom» og nous «sinn eller sjel». Dianetics er videre omdefinert som «hva sjelen gjør med kroppen».

Dianetics avdekker kilden til ubegrunnet frykt, forstyrrelser og usikkerhet, uforklarlige smerter, fornemmelser, og følelser (psykosomatiske sykdommer) og tilbyr effektive løsninger på disse tilstandene.

Ved bruk av prosedyrene i Dianetics ble det klart at kilden til disse tilstandene ikke var celler eller cellulær hukommelse, men en beingness som var uavhengig av tid. Oppdagelsen av tidligere liv ble fulgt av fenomenet eksterioriseringatskillelsen av ens ånd fra kroppen mens man selv var ved full bevissthet og klar over det. Med denne oppdagelsen – og den unngåelige konklusjonen at man er et åndelig vesen – ble Scientology-religionen født.

Scientology er definert som studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv. Ved å praktisere Scientology kan man øke sin åndelige frihet, intelligens og evner, og bli i stand til å erkjenne sin egen udødelighet.

Selv om det kanskje ikke så ut til det i de tidlige utgivelsene av Dianetics, beskjeftiget den seg faktisk med den menneskelige ånden. Dianetics er en forløper og et understudium til Scientology.