HVA ER BROEN I SCIENTOLOGY?

Mange høyere eksistensnivåer er tilgjengelige for Mennesket, og de kan oppnås gjennom Scientology. L. Ron Hubbard ga en presis beskrivelse av disse tilstandene, og han gjorde deretter rede for hvordan de kunne oppnås, ved å plassere dem på et kart som grafisk viste hvert enkelt trinn på veien opp.

Kartet som viser disse gradene av åndelig fremgang, kalles Klassifiserings-, graderings- og bevissthetskartet over nivåer og sertifikater. Klassifisering refererer til trening i Scientology og det faktum at visse handlinger kreves, eller at ferdigheter er oppnådd, før en person blir klassifisert som auditør på et hvilket som helst av de bestemte nivåene, og får begynne på neste klasse. Gradering viser til den gradvise forbedringen som skjer i Scientology-auditering.

I sin religiøse arv har Mennesket lenge hatt forestillingen om en bro over en kløft som går fra der hvor man befinner seg nå, og til et høyere eksistensplatå. Uheldigvis har mange av dem som forsøkte å krysse kløften, falt i avgrunnen.

Med denne metaforen representerer Klassifiserings-, graderings- og bevissthetskartet faktisk broen som spenner over kløften og bringer en person til et høyere platå. Dette er den visjonen som Mennesket har verdsatt i minst ti tusen år og nå kan den realiseres ved å følge de trinnene som er angitt på kartet.

Kartet fungerer som en guide for personen helt fra det øyeblikket han først blir bevisst om Scientology og opp til enhver høyereliggende tilstand. Mennesket har aldri tidligere hatt et slikt kart. Det er Broen til total frihet. Det er ruten. Den er eksakt og gir standardmessig fremgang. Man følger den og blir fri.