HVA ER SCIENTOLOGYS UKENTLIGE GRADUERINGER?

En gang i uken, som regel på fredag, samles studenter, preclearer og andre scientologer til en tilstelning hvor studentene og preclearene som i ukens løp er blitt ferdige med kurs eller auditering, får en anerkjennelse. Ved denne anledningen og under festlige former får de mulighet til å fortelle de øvrige om hva de har oppnådd, og dette tjener også til å oppmuntre andre til å komme seg videre oppover Broen. Disse ukentlige arrangementene for menighetsmedlemmene er viktige og omfatter normalt en gjestetaler og er veldig livlige affærer.