HAR L. RON HUBBARDS DØD PÅVIRKET KIRKEN?

Alle fortidens store religiøse ledere er døde. Arbeidets deres lever videre. Mennesker dør. Visdom og ideer gjør det ikke. Så lenge menn og kvinner kommuniserer og leser og bruker kunnskapen L. Ron Hubbard har satt i system, vil Scientology vokse og tjene Menneskeheten. 

L. Ron Hubbard dokumenterte sine oppdagelser i skrift, på film og som båndforedrag, slik at teknologien kunne bevares for ettertiden. I 2010 så vi fullføringen av et 25 år langt og to millioner arbeidstimer stort prosjekt for å gjøre nettopp det, med alle Dianetics- og Scientology-verkene verifisert, restaurert og bevart i sin opprinnelige form for all evighet. Det vil for evig bli husket som Kunnskapens Gylne Tidsalder og omfatter den fulle kronologien til L. Ron Hubbards oppdagelser. Som resultat fortsetter Scientology å vokse eksponentielt, og dens fremtidige overlevelse er sikret.