ER L. RON HUBBARD FORTSATT I LIVE?

Nei. L. Ron Hubbard gikk bort den 24. januar 1986, men åndelig sett er han fortsatt blant oss, samt gjennom teknologi han etterlot seg og dens fortsatte anvendelse verden over.