HVORDAN SATTE L. RON HUBBARD SEG OVER
DET REAKTIVE SINNET NÅR ANDRE IKKE KUNNE?

Han anvendte prinsippene han hadde funnet, på seg selv.