HVA ER FORMÅLET MED AVANSERTE RELIGIØSE TILFLUKTSSTEDER?

I Scientology er det noen av de øvre nivåene av åndelig veiledning som krever at det enkelte medlemmet deltar på heltid i en periode på noen uker for at personen kan få det fulle åndelige utbyttet fra den religiøse tjenesten. Slik holder Kirken religiøse tilfluktssteder som ligger utenfor hverdagens distraksjoner. Disse tilfluktsstedene sørger for ideelle omgivelser for avanserte religiøse studier og åndelig veiledning. Å være fri for forstyrrelser er viktig i all veiledning, men på de mest avanserte nivåene er det vitalt.