HVA ER FELTAUDITØRER OG SCIENTOLOGY RELIGIØSE GRUPPER?

Det første nivået i Scientologys kirkelige hierarki er den enkelte Scientology-prest som ikke er stabsmedarbeider i en kirke eller misjon. Disse feltprestene organiserer seg i grupper for å levere religiøse introduksjonsservicer til sin familie, sine venner og folk i lokalsamfunnet sitt. De tilbyr religiøs service og tar seg an den enkeltes åndelige behov. De er også involvert i myriaden av aktiviteter man tradisjonelt forbinder med et lokalt presteembete, slik som ekteskapsrådgivning og å hjelpe med å få folk ut av stoffmisbruk og andre problemer.

Feltauditører danner auditørsammenslutninger eller Dianetics- terapigrupper, som en metode å ekspandere sine aktiviteter på, så de også omfatter foredrag, seminarer og andre dissemineringsaktiviteter.