HVA ER SCIENTOLOGY MISSIONS INTERNATIONAL (SMI)?

Scientology Missions International (SMI) er moderkirken for alle misjoner. SMI’s internasjonale kontorer sørger for veiledning, hjelp og rådgivning til eksisterende misjoner gjennom det globale nettverket av kontinentale kontorer.