HAR SCIENTOLOGY EN POLITISK HOLDNING?

Scientology er upolitisk og involverer seg overhodet ikke i noen politisk aktivitet. Ifølge Kirkens trosbekjennelse: «Alle mennesker har en umistelig rett til å skape, velge, hjelpe eller støtte sine egne organisasjoner, kirker og regjeringer.» Scientologer kan fritt ha sine egne politiske meninger, stemme for kandidatene de vil, osv., og det gis ingen instrukser fra Kirken om hvilken stilling man skal ta til politiske saker eller kandidater. Kirken tror at det bør være en full adskillelse av kirke og stat.