TROR MAN I SCIENTOLOGY PÅ REINKARNASJON ELLER TIDLIGERE LIV?

Mesteparten av verdens befolkning tror på reinkarnasjon, og bare i de siste få hundre årene, med fremkomsten av de fysiske vitenskapene, har en strengt materialistisk oppfatning begynt å overskygge den åndelige.

I det siste har den tradisjonelle definisjonen på reinkarnasjon blitt endret fra dens opprinnelige betydning. Ordet har fått betydningen «å bli født igjen i forskjellige former for liv» (så som et dyr, et insekt osv.) Derimot er den faktiske definisjonen «å bli født på ny i kjøtt eller i en annen kropp.» Så det som er alminnelig trodd om reinkarnasjon, er et avgrenset system og ikke en del av Scientology. Tvert imot tillegger kirken seg den sistnevnte opprinnelige definisjonen.

I Scientology i dag er det mange mennesker som har fått en visshet om at de har levd før dette livet. Disse betegnes som tidligere liv, ikke som reinkarnasjon. Tidligere liv er ikke et dogme i Scientology, men det er ikke uvanlig at scientologer, gjennom auditering, opplever tidligere liv. Deretter vet de med seg selv at de har levd før. Troen på at man har hatt en fysisk eller annen eksistens før den nåværende, er ikke en ny idé – men den er spennende.

Hvis man ikke begynner å håndtere aberrasjoner som er oppstått i tidligere liv, vil man ikke ha fremgang. I Scientology får man metodene til å håndtere opprørtheter og aberrasjoner fra tidligere liv som kan påvirke én negativt i dette livet, og dermed kan man frigjøre seg og leve et lykkeligere liv.