ERKJENNER SCIENTOLOGY AT DET ER NOE SOM ER GODT OG ONDT?

Ja, i Scientology er det et klart skille mellom godt og ondt. De handlingene som øker overlevelse på flertallet av livets åtte aspekter eller de åtte dynamikkene er gode, og de som ødelegger eller fornekter disse aspektene av livet er onde. Scientologer streber etter å ta beslutninger som vil fremme majoriteten av disse livets dynamikker.

Godt kan defineres som konstruktivt. Ondt kan defineres som destruktivt.