HVA ER SCIENTOLOGYS SYNSPUNKT ANGÅENDE MOSES, JESUS, MUHAMMED, BUDDHA OG ANDRE RELIGIØSE FIGURER FRA FORTIDEN?

L. Ron Hubbard hedret de store religiøse lederne fra fortiden for visdommen de brakte til verden. Han skrev at Scientology deler «målene satt for Mennesket av Kristus, som er: visdom, god helse og udødelighet.»

I «Religiøs innflytelse i samfunnet: Den frivillige prestens rolle» fastslår L. Ron Hubbard:

«Fortidens store religiøse, siviliserende krefter, buddhismen, jødedommen, kristendommen og andre, har alle lagt vekt på å skille mellom godt og ondt, og på høyere etiske verdier.»

I «Menneskets håp», et foredrag gitt den 3. juni 1955, uttaler Hubbard at han hedrer:

«Jeg vil gjerne ære de store åndelige lederne fra tidligere tider – ikke fra moderne tider, men fra tidligere tider – siden disse menneskene videreførte tilstrekkelig tradisjon til å gjøre oss klar over det faktumet at det fantes en åndelig side ved Mennesket. Disse store åndelige lederne er blitt hengt, spottet, feiltolket, dårlig sitert og er ikke blitt forstått i det hele tatt. Men, ikke desto mindre, de er hendene som gav videre en fakkel gjennom århundrene slik at vi kunne kulminere med en større evne for Mennesket og et visst håp for dets fremtid.

Men alle disse menneskene sa noe som var mye viktigere enn: «Det er en åndelig side ved livet.» De sa: «Det finnes håp. De kan komme til deg og kan fortelle deg at alt er tapt, at du er død, og du er fanget, og at det ikke finnes noe håp for deg. De kan komme til deg og si dette, men det er ikke sant. Det finnes håp. Du fortsetter virkelig å leve. Dette livet er ikke alt som finnes. Det finnes et fremtidig liv der du kan gjøre det bedre, lykkes på en verdigere måte enn du har gjort.» Det er alt disse mennene sa.…

...en enorm mengde av det vi på den vestlige halvkule i dag kaller religion, var det som Gautama Buddha direkte gav til den vestlige halvkule. Det ble filtrert gjennom Midtøsten. «Elsk din neste» var en av de første leksene han lærte bort, og det er denne leksen vi har mottatt fra Midtøsten.

Men det jeg forteller dere, er at disse menneskene gav videre en fakkel av visdom, av informasjon, fra generasjon til generasjon. Den ble gitt videre på geografiske ruter, og en av disse geografiske rutene var Midtøsten. Og et av de menneskene som gav den videre, var en mann ved navn Moses. Og igjen ble den gitt videre til en mann ved navn Kristus. Og han gav den videre, og dette var til gavn selv for de arabiske nasjonene gjennom deres egen profet, Muhammed.

Og disse mennene betrakter jeg som store åndelige ledere, fordi de opp gjennom tidene gav Mennesket håpet om at livet kunne fortsette, at det fantes en åndelig side ved tilværelsen, og at byttehandel og fortjeneste ikke var alt i livet.»

Dessuten lærte L. Ron Hubbard i at alle religiøse overbevisninger fortjener respekt. I boken Veien til lykke, som faktisk ikke er et religiøst verk, men kan brukes av alle religiøse eller ikke-religiøse, gav Hubbard en rekke praktiske retningslinjer å leve etter. Et av forskriftene i boken er «Respekter andres religiøse overbevisninger».

«Toleranse er en god hjørnestein å bygge mellommenneskelige relasjoner på. Når man ser på massakrene og lidelsene som religiøs intoleranse har forårsaket gjennom hele menneskehetens historie og opp til våre dager, kan man se at intoleranse er en aktivitet som strider sterkt imot overlevelse.

Religiøs toleranse betyr ikke at man ikke kan uttrykke sin egen overbevisning. Det betyr at å prøve å underminere eller angripe en annens religiøse tro og overbevisninger, alltid har vært en snarvei til vanskeligheter.»