HVA ER NARCONON?

Narconon er et høyst effektivt stoffritt avvennings-, avgiftnings- og rehabiliteringsprogram som anvender teknikker utviklet av L. Ron Hubbard. Narconon, som betyr «intet stoff», begynte som en grasrotbevegelse i midten av 1960-årene, da en fange i Arizona statsfengsel løste sitt eget narkotikaproblem ved hjelp av prinsipper i en av L. Ron Hubbards bøker. Han brukte deretter de samme prinsippene for å hjelpe medfanger med å løse stoffrelaterte problemer.

I dag er Narconon stoffavvenningsprosedyren i bruk i over 40 land. Mer enn en kvart million lever nå stoffrie liv takket være Narconon-programmene, mens rundt 18 millioner flere som har blitt nådd gjennom Narconons stoffopplysningstjenester.

Med en suksessgrad som er minst fire ganger høyere enn det internasjonale gjennomsnittet, har Hubbards stoffavvenningsteknologi foranlediget omkring 200 Narconon-sentre og -grupper. I sentrum for nettverket finner vi Narconon Arrowhead i Oklahoma, hvor avvenningsspesialister lærer å bruke programmet til å håndtere problemer med stoff andre sentre ikke vil ha noe med å gjøre.