HVA ER CRIMINON?

Criminon, som betyr «ingen kriminalitet,» er et rehabiliteringsprogram for kriminelle, drevet av frivillige, som benytter teknologiene utviklet av L. Ron Hubbard til å hjelpe domfelte til å gjenvinne stolthet og selvaktelse. I dag virker Criminon i mer enn 2000 fengsler og hjelper omtrent 100 000 innsatte gjennom korrespondansekurs eller leverer seminarer på stedet, med bemerkelsesverdige resultater.

Criminon gir innsatte kunnskap og ferdigheter til å endre sine liv og bli produktive medlemmer av samfunnet. Innsatte som har fullført Criminon-programmet, legger for dagen dramatiske forbedringer i samsvar med betingelsene for prøveløslating – som omfatter erstatning, betaling av bøter, samt samfunnstjeneste. Criminon er dessuten kjent for å kutte tilbakefallsprosenten på 80 til null og helt utrydde fengselsvold. Programmet er så vellykket at i mange tilfeller er det innført på nasjonal basis i hele fengselssystemer.