HVORFOR ER DET COPYRIGHT- OG VAREMERKE-BESKYTTELSE PÅ ALT I SCIENTOLOGY?

Enhver stor religion ønsker at de var i besittelse av sin grunnleggers talte og skrevne ord. Da Scientology ble født i en moderne tidsalder, er grunnleggerens skrevne og talte ord bevart og kan verifiseres. Derfor har kirken vært i stand til å bevare L. Ron Hubbards arv, og sikre at religionen forblir ren i forhold til hans opprinnelige lære, til all tid.

Det var Hubbards hensikt at skriftene i Scientology ikke bare forblir uforfalskede, men at de alltid holder seg innenfor kirkens rammer. Ettersom han også utviklet og kodifiserte de materialene som omhandler administrasjonen av Kirker, ble disse verkene på samme måte bevart og beskyttet.

Scientology og Dianetics er teknologier som virker hvis de blir nøyaktig anvendt. Hvis de blir endret, blir resultatene ikke ensartede.

For å bevare skriftene og sikre at de aldri kunne endres eller bli misbrukt, registrerte Hubbard copyright på alle religionens materialer. For å sikre at Dianetics og Scientology ikke kunne forvrenges, varemerkeregistrerte han videre mange av religionens kjennetegnende ord og symboler. Disse copyrightene og varemerkene gir en juridisk mekanisme til å sikre at Scientologys religiøse teknologi utøves i en standardisert form, i nøyaktig overensstemmelse med skriftene, og ikke blir endret ved uberettiget eller upassende anvendelse.

Gjennom årene har samvittighetsløse personer, ved uærlig oppførsel, forsøkt å skape fortjeneste fra Dianetics- og Scientology-teknologiene. Disse emnene ble utformet for å redde ånden, ikke for å berike noen. Ved å eie copyrightene og varemerkene og håndheve materialenes korrekte bruk, kan Kirken sørge for at slike ondsinnede handlinger aldri finner sted.