HVORFOR HAR SCIENTOLOGY VÆRT I RETTEN SÅ OFTE?

Kirken har i mange land gått til domstolene for å verne om religionsfriheten. Som ett av eksemplene, førte rettslige tiltak fra Kirkens side i Australia til en skjellsettende seier for religionsfrihet i sin alminnelighet.

I USA benyttet Kirken seg av Freedom of Information Act for å få tak i dokumenter av avgjørende betydning for offentlighetens interesser, og for å stille offentlige instanser til ansvar. I visse tilfeller har Kirken brukt domstolene til å verne om sine copyrightbeskyttede materialer, eller til å beskytte sine medlemmers rettigheter. Men i hvert eneste tilfelle er sluttresultatet større religiøs frihet for alle.