PRØVER SCIENTOLOGY Å STYRE VERDEN?

Nei. Scientologys mål er, som det er uttrykt av L. Ron Hubbard, å skape «en sivilisasjon uten sinnssykdom, uten kriminelle og uten krig, hvor den dyktige kan ha fremgang og ærlige vesener kan ha rettigheter, og hvor mennesket er fritt til å heve seg til større høyder».

Som L. Ron Hubbard videre uttrykte: «Vi søker ingen revolusjon. Vi søker bare evolusjon til høyere stadier av væren for individet og for samfunnet.»

Scientology ønsker å forbedre og endre til det bedre sosial elendighet, og scientologer tror at vi kan få en bedre verden ved å gjøre det. Det er ikke Scientologys oppgave å redde verden. Det er Scientologys oppgave å gjøre individet fritt.