VIRKER AUDITERING PÅ ALLE MENNESKER?

Dianetics- og Scientology-teknologier er eksakte og nøye testede prosedyrer som virker i 100% av casene, hvor de blir benyttet standardmessig og som tiltenkt. Hvilket vil si at prosedyrene skal anvendes i nøye overensstemmelse med L. Ron Hubbards direktiver, som bevart i Scientology-skriftene, som i høy grad omfatter de moralske og etiske standardene som den enkelte deltager i auditering skal overholde.

En ytterligere betingelse er at den enkelte skal delta på sin egen determinisme.

Kirken gir ingen garantier for resultatene da auditering er noe som krever aktiv deltagelse av individet. Auditering er ikke noe som «gjøres mot» individet – det er en prosess hvor den enkelte deltar aktivt.