HVOR MANGE TIMER KAN MAN
DELTA I AUDITERING DAGLIG?

Det kommer an på ens eget auditeringsprogram. Noen deltar i auditering lenger enn andre. Gjennomsnittet ligger på ca. to og en halv time per dag, for hver ukedag. Auditering gjøres best intensivt, så minst tolv og en halv time i uken (to og en halv time per dag, for hver ukedag). Jo mer intensivt man blir auditert, jo raskere vil man ha fremgang, fordi man ikke distraheres av dag-til-dag-rutiner eller forstyrrelser.