HVA ER E-METERET OG HVORDAN VIRKER DET?

E-meter er en forkortelse for Elektropsykometer. Det er et religiøst verktøy brukt som åndelig guide i auditering. Det brukes kun av en Scientology-prest eller en Scientology-prest under opplæring for å hjelpe preclearen å lokalisere og konfrontere områder med åndelig opprørthet.

I seg selv gjør E-meteret ingen ting. Det er et elektrisk instrument som måler mental tilstand og endring av tilstand i individer, og hjelper til med presisjonen og hastigheten i auditeringen. E-meteret er ikke ment for, og er ikke effektivt for diagnoser, behandling eller forebygging av noen sykdom.

For å forstå hvordan E-meteret fungerer, er det nødvendig å forstå noen grunnleggende Scientology-prinsipper.

Mennesket består av tre deler: thetan, sinn og kropp. Thetanen er et udødelig spirituelt vesen, individet selv. Thetanen holder til i en kropp og har et sinn, som er en samling av mentale inntrykksbilder.

Bildene i sinnet inneholder energi og masse. Energien og kraften i bildene av smertefulle eller opprørende opplevelser kan ha skadelig virkning på et individ. Denne skadelige energien eller kraften kalles ladning.

Når E-meteret er slått på og man holder i elektrodene, sendes en svært svak elektrisk strøm (mindre enn strømmen fra et lommelyktbatteri, omlag 1,5 volt) gjennom elektrodeledningene, gjennom ens kropp og tilbake til E-meteret. (Denne strømmen er så svak at man ikke kan merke den når man holder i elektrodene.)

Når personen som holder elektrodene på E-meteret, tenker en tanke, ser på et mentalt bilde,
gjenopplever en hendelse eller endrer en del av det reaktive sinnet, så beveger og endrer han reell mental masse og energi. Disse endringene i sinnet har innflytelse på den svake elektriske strømmen som genereres av E-meteret, og får nålen på skiven til å bevege seg. Nålereaksjonene på E-meteret forteller auditøren hvor ladningen ligger, og at den bør tas opp under auditeringen.